Skip to content Skip to navigation

Masters Students

Statistics M.S. 2017-2018    
 • Pablo Aldape
 • Alan Aw
 • Mitchell Babendir
 • Mazin Bokhari
 • Julien Boussard
 • Douglas Callahan
 • Shayna Cave
 • Yatong Chen
 • Kali Cornn
 • Alon Devorah
 • Emily Diana
 • Tri Dao
 • Shi Dong
 • Carlos Gomez Uribe
 • Li Guo
 • Yu Guo
 • Nick Hershey
 • Jonathan Johannemann

 

 • Michael Kaplan
 • Daiki Kumazawa
 • Yancheng Li
 • Chris Lin
 • Stephany Liu
 • Devin Lu
 • Esha Maiti
 • Alexander Monahan
 • Andrew Moreno
 • Max Norris
 • Armin Pourshafeie
 • Tianpei Qian
 • Qi Qin
 • Raj Raina
 • Meghana Rao
 • Zhaolin Ren
 • Alex Sareyan
 • Stelios Serghiou
 • Joseph Son
 • Ben Stenhaug
 • Yi Sun
 • Long Tran
 • Daniel Turley
 • Adhitya Venkatesh
 • Michael Wang
 • Adam Wells
 • Bryan Yang
 • Shuyi Yin
 • Yifan Yu
 • Rosalia Zarate
 • Shichang Zhang
 • Minjia Zhong